showcase_img_3.jpg

Scheidingsmediation

Wanneer je merkt dat jullie relatie ten einde loopt en een scheiding onvermijdelijk lijkt, dan zijn er veel dingen te bespreken en te regelen. Je kunt daarbij onder andere denken aan de kinderen,het woonhuis, alimentatie en de verdeling van het vermogen.

Door alle gevoeligheden en emoties rondom de scheiding, is dit een lastige en gevoelige fase. Zeker wanneer een van beiden nog niet zo ver is in het nemen van beslissingen en zich misschien zelfs wel onder druk gezet voelt door de ander. Of juist andersom, waardoor de ander zich juist geblokkeerd voelt en de dingen veel sneller zou willen regelen. Toch moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden, zeker wanneer er kinderen zijn en je wel ex-partners wordt, maar gezamenlijk ouder blijft.

 

Peter van Genderen is deskundig op dit terrein en brengt rust, duidelijkheid en overzicht. Daardoor kunnen jullie gezamenlijk keuzes maken waar je zelf ook achter kunt staan. Dat biedt veel voordelen ten opzichte van het aangaan van een rechtszaak via advocaten. Dat laatste voelt op de korte termijn misschien prettiger, want een ander (de advocaat) neemt het voor je op en haalt de kastanjes voor je uit het vuur, maar het resultaat blijkt vaak veel minder tevredenheid op te leveren en meer onderlinge verwijdering.

  

Kinderen

 

Een scheiding is een besluit van de ouders en nooit van de kinderen. Voor hen brengt deze fase onzekerheid en spanningen met zich mee. Soms is dat direct al zichtbaar, maar soms openbaart zich dat pas ook later.  

De meeste ouders willen dat graag voorkomen en ervoor zorgen dat hun kinderen zo min mogelijk gevolgen van de scheiding ondervinden. Dat vraagt wijsheid in de onderlinge communicatie en het maken van goede en heldere afspraken die ook in het belang van het kind zijn. Mediation is in zo`n situatie veel geschikter dan de gang naar de rechter via advocaten. Voor je het weet en soms ongemerkt worden de kinderen de dupe in het gevecht die dat oplevert. Zij hebben behoefte aan ouders die op een normale manier met elkaar om kunnen gaan, zonder daarbij ruzie te maken.

 

Voor jullie als ouders is dit een overgangsfase. Je positie wijzigt van partners met kinderen  naar collega-ouders. Dit is een proces wat voor alle betrokkenen ingrijpend is en een goede begeleiding vraagt. Soms passen daarbij ook gesprekken met de kinderen.

 

Ouderschapsplan

 

De afspraken met betrekking tot de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Nevenvoordeel van mediation is dat je ook tools in handen krijgt om met je partner te kunnen overleggen. Dat helpt om op een normale manier met elkaar om te kunnen gaan, zonder steeds weer ruzie te maken. Dat is vooral wat kinderen in deze fase nodig hebben.

Het inschakelen van twee afzonderlijke advocaten mondt vaak uit in een vechtscheiding, wat negatief uitwerkt voor de kinderen. Bij mediation ga je zelf aan de slag en neem je pas beslissingen wanneer je daar zelf achter kunt staan.

 

Peter van Genderen ondersteunt en begeleidt in dit soort situaties beide partijen, zodat de keuzes verantwoord en op gepaste wijze gemaakt kunnen worden. De afspraken worden vastgelegd in een convenant, wat bij de rechtbank wordt ingediend. Daarvoor hebben we vaste afspraken met een advocaat.

 

Misschien toch een andere weg?

 

Er zijn situaties waarbij duidelijk wordt dat scheiden niet de oplossing is voor het probleem wat je ervaart. Een deel van de stellen die de mediation starten, besluit alsnog bij elkaar te blijven en op een andere manier aan hun problemen te gaan werken. Indien dit van toepassing is, willen we jullie daarbij graag ondersteunen. Peter van Genderen heeft de afgelopen jaren veel expertise op dit terrein opgebouwd en ook contacten met psychologen en relatietherapeuten. 


Adresgegevens
Mathaakveld 18
3993 SR Houten
T: 030 6384822
M: 06 22043903
info@genderenmediation.nl